ROBIROHI   album   "Kontsert 2007"   RRR4 © & ® 2007

DVD Video : RRR4V
DVD-karp eest
DVD-karp tagant
DVD-ketas
CD audio : RRR4
CD-karp eest
CD-karp tagant
CD-ketas
SALVESTATUD JA FILMITUD KONTSERT, 21.jaanuaril 2007 Tallinna Metodisti Kirikus.

Laulude valik on läbilõige ehk osake meie viimastel aastatel kasutusel olnud repertuaarist, sisaldades ka uuemaid laule ja palasid. Kaasatud on ka mõni külalisesineja.

ARVUSTUS

Ansambel ROBIROHI toetas heategevuskontserdiga oreliehitust Tallinna Metodisti Kirikus.

2007. aasta 21. jaanuari õhtupoolikul helvetas kauaoodatud lund; talvistel tänavatel tõttas rahvas Tallinna metodisti Kiriku poole, kus toimus järjekordne kontsert sarjas „Orel kirikusse!” Esinejaks seekord tuntud kantriansambel „Robirohi” koos solistide Lea Kanguri ja Urho Meisteri (laul) ning Ants Nuudiga (tromboon); külaliskõnelejaks pastor ülo Niinemägi.

Põhiliselt bluegrassi suunda viljelev kantriansambel sai alguse endise punkari Robert Kreutzwaldi ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri viiuldaja Tarmo Vardja eestvedamisel Oleviste kirikus aastaid tagasi. Ansambli praegune nimi koosneb kahest osast: ROBI (Robert) + ROHI (grass) = s.t. Robi ja sõbrad esitavad „maarahva” põhiosas vaimulikku muusikat meilt ja mujalt.

Ansambli liikmeid on viis: Robert Kreutzwald, Tarmo Vardja, Aivar Nurmik, Jurgis Kažjava, Indrek Vainu ja nende võimed näivad olevat ammendamatud: laul, banjo, kitarr, mandoliin, tromboon, viiul, autoharp, kontrabass, dobro. Seaded sobitatakse ise, improviseeritakse kohapeal, lauldakse saatega ja ilma, tutvustatakse lugusid, lisatakse oma vaimulik sõnum. Kontsert oli köitev algusest lõpuni – sisukas, vaheldusrikas, oskuslikult üles ehitatud ja iseenesestmõistetava tehnilise sädeluse juures nauditava kaasaelamisega esitatud.

Kuulsime vanu armsaid laule: „Saaroni õis”, „Hing, oh ära karda”, „Lapsepõlve paradiis” või Lutheri kiriku koraali „Rändur, ütle, kuhu lähed” – kord liigutavalt äratuntaval kujul, kord täiesti uues kuues. Meid üllatati vene hulkuriromansiga „Brodjaga” („Seal Siberis Baikali taga…”) vanade spirituaalide keskel. ülirikkalik kava pakkus äratundmisrõõmu ansambli heliplaatide „Robi ja sõbrad” ning „Võtkem Jumalale laulda” varamust ja uudiseid pealekauba. Märkamatult olimegi jõudnud muusikalise pildini „Rong”. Kõrv tabas liikumahakkamise nõksatused saaterühmalt, vihurina kiirust võtva viiulisoolo kaelamurdva tulevärgi ja täiesti ootamatult ansambli suust kostva lastelaulu „Rong see sõitis tšuhh-tšuhh-tšuhh…”

Kuulajaskond oli kontserdi jooksul korduvalt hämmingus – kes pühkis liigutus-, kes naerupisaraid; kes plaksutas, kes trampis vaimustusest jalgu, et taas vaibuda hingetusse vaikusesse…

Eraldi tahaks peatuda pastor ülo Niinemägi sõnavõtul „Meistri käe puudutus”, mis oli üles ehitatud oksjoni vormis. Oksjonil läks pakkumisele vana viiul, mille eest saalisistujad pakkusid 10.- krooni, 20.- krooni… kuni tagareast tuli vanem mees (maestro Tarmo Vardja), häälestas pilli ja hakkas mängima. Pilli kaunist kõlast võlutud kuulajad pakkusid nüüd ostusummaks 10.000.- krooni, 20.000.- krooni ja viiul „osteti” ära 30.000.- krooni eest. Meistri käe puudutus tõstis viiuli hinna 1000-kordseks. Siit järeldus jutustuse tuum – iga inimhinge väärtuse tõstab 1000-kordseks Taevase Meistri käe puudutus. Tõsine sõnum oli samuti Urho Meisteri laulus „Miks nii tihti tuleb enne sündi surm?” – reekviem ema üsas surmatud lastele.

üksikuid kuuldud lausekatkeid Pärast kontserti: Henno Soode (meie orelitoetuse sarjas juba esinenud Ooper-kvarteti juht): „Eestis ei ole sellise tasemega banjo- ja mandoliinivirtuoose rohkem olemaski kui nemad!” Superintendent-emeritus Olav Pärnamets: „Ansambel Robirohi läheb peale kõigile alates lastest kuni vanaättideni!”

Kõigi nimel sügav kummardus esinejatele, annetajatele, kaasaaitajatele! Puhastulu kontserdist oreli heaks oli 11.600.- krooni.

Urve Aulis 24. jaanuaril 2007

RECORDED LIVE CONCERT, JAN. 21th 2007 in Tallinn Methodist Church.

Our first live album- DVD video and CD audio. It is a recorded Live Concert, in January, 21th, 2007 in Tallinn Methodist Church. Song selection shows pieces from our repertoire used during some last years, including several newer pieces. There's also couple of guest artists appearing on this album.

REVIEW

ROBIROHI Supported Organ Building with Concert

Urve Aulis Jan. 24th 2007

As the long-awaited snow was falling on the eve of January 21st 2007, people were flocking down the wintry streets to the Tallinn Methodist Church for yet another concert in the series “Organ to Church!” The performers: “Robirohi” with guest singers Lea Kangur and Urho Meister, and Ants Nuut on the trombone. Visiting Pastor Ülo Niinemägi shared the Word.

The mainly bluegrass playing country band was established years ago in Oleviste Church at the initiative of former punk Robert Kreutzwald and Estonian National Symphony Orchestra’s violinist Tarmo Vardja. The current name of the group consists of two parts: ROBI (Robert) + ROHI (grass) and the repertoire is basically spiritual music from home and abroad.

The band is made up of five men: Robert Kreutzwald, Tarmo Vardja, Aivar Nurmik, Jurgis Kazjava, Indrek Vainu, and their abilities seem to have no end: vocals, banjo, guitar, mandolin, trombone, fiddle, autoharp, upright bass, dobro. They arrange their music, improvise on the spot, sing with and without accompaniment, introduce their songs, adding the spiritual message. The concert was contagious from start to finish – rich of content, vibrant with variety, masterfully built. The performance, with its easy-going technical brilliance, was alive and breathtakingly wholehearted.

Be it the old and beloved “Rose of Sharon” or Lutheran carols, the songs alternated between touching familiarity and original touch. In the midst of traditional spirituals, we were surprised by the Russian vagabond-romance “Brodjaga (The Wanderer)”. The superabundant programme offered greetings from the treasury of the albums “Robi ja sõbrad” and “Võtkem Jumalale laulda”, plus new material. All of a sudden we found ourselves in the midst of the musical picture “The Train (Orange Blossom Special)” An attentive ear was able to catch the sounds of the pulling of the train, the gathering momentum came clearly across in an up-speed virtuoso violin solo. Add to this humorous in-woven interludes from well known train-related Estonian children’s songs!

The audience was amazed again and again, tears of laughter and deep emotion were hard to separate. There was clapping of hands and tramping of feet, quickly followed by yet another moment of awe and silence.

Pastor Ülo Niinemägi’s address “The Touch of the Master’s Hand”, presented as an auction where an old fiddle was put up for sale, is well worth remembering. Those in attendance offered 10, then 20 kroons… Until an elderly man (maestro Tarmo Vardja) came up from the back row, tuned the instrument and started to play. Fascinated by the sweetness of the sound, the bids went up to 10 and 20 thousand kroons; the fiddle was finally “sold” for 30 thousand. The touch of the master’s hand raised the price a thousand-fold. Hence the message: the value of every human soul goes up a thousand-fold by the TOUCH OF THE HEAVENLY MASTER’S HAND.

A few comments right after the concert. Henno Soode, leader of Ooper-Kvartett, an earlier performer in the organ-supporting series: “There are indeed no other banjo and mandolin virtuosos in Estonia like them!” Pastor Olav Pärnamets: “Robirohi is liked by kids and grandfathers alike!”

We salute the musicians, donors and helpers! Clear profit from the concert into the organ fund was 11,600 Estonian kroons.

_________________________________________________________

Laulude nimekiri / Song List

1 Saaroni õis
  ( Rose Of Sharon ) 
3:04 trad.

soololaul- Indrek
laul- Robi, Tarmo, Aivar
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
autoharp- Indrek
kontrabass- Jurgis


2 Under The Double Eagle 
3:59 trad.

autor- trad.
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


3 Hing oh ära karda 
4:12 Eliza E.Hewitt / J.C.H. & V.A.White 

soololaul- Robi
laul- Tarmo, Aivar, Indrek
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


4 Kui annad au Mu nimele 
  ( If I Be Lifted Up ) 
2:53 Charles H.Page ; eestik. Lea Kangur

soololaul- Robi, Indrek
laul- Tarmo, Aivar
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
kontrabass- Jurgis


5 Kuhu ma läen? 
  ( Where Could I Go But To The Lord ) 
* külaline (guest) - Lea Kangur - laul (vocal) 
3:29 J.B.Coats 

soololaul- Lea
laul- Robi, Tarmo, Indrek
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


6 Daniel Prayed 
2:06 G.T.Speer 

soololaul- Indrek
laul- Robi, Tarmo, Aivar
kitarr- Robi
mandoliin- Aivar
kontrabass- Jurgis


7 Lapsepõlve paradiis 
4:03 Rein Ruutsoo 

laul- Tarmo, Indrek
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


8 Igaüks meist õpetada… 
2:29 Johnny Cash ; eestik. Tarmo Vardja 

eestik.- Tarmo Vardja 
soololaul- Tarmo
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


9 Why Me Lord? 
3:18 Kris Kristofferson 

soololaul- Robi
laul- Indrek
kitarr- Robi
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


10 Tahan laulda Sul kiitust 
2:00 Urho Meister 

soololaul- Indrek
laul- Robi, Tarmo, Aivar
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
autoharp- Indrek
kontrabass- Jurgis


11 Miks nii tihti enne sündi tuleb surm? 
* külaline (guest) - Urho Meister - laul, kitarr (vocal, guitar) 
2:09 Urho Meister 

soololaul- Urho
laul- Robi, Tarmo, Indrek
kitarr- Urho
banjo- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


12 ära iial vaata tagasi 
* külaline (guest) - Urho Meister - laul, kitarr (vocal, guitar) 
3:02 Urho Meister 

soololaul- Urho
kitarr- Urho
banjo- Robi


13 Rändur ütle kuhu lähed? 
2:50 William Hoyle / tõlgit. Gustav Haller

soololaul- Robi, Indrek
laul- Tarmo
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
autoharp- Indrek
kontrabass- Jurgis


14 Tennessee Blues 
1:17 Bill Monroe

kitarr- Robi
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


15 Brodjaga 
  ( Seal Siberis Baikali taga ) 
3:40 trad.

soololaul- Jurgis
kitarr- Robi
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


16 Mööda teed 
  ( Last Thing On My Mind ) 
2:41 Tom Paxton ; eestik. ...

soololaul- Indrek
laul- Robi, Tarmo, Aivar
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis
tromboon- Robi


17 Olen nõrk ja jõuetu 
  ( Just A Closer Walk With Thee ) 
* külaline (guest) - Ants Nuut - tromboon (trombone) 
3:39 trad.; eestik. Jaanus Kärner 

soololaul- Indrek
tromboonid- Ants, Robi
viiul- Tarmo
banjo- Aivar
kitarr- Indrek
kontrabass- Jurgis18 Foggy Mountain Breakdown 
2:02 Earl Scruggs

banjo- Robi
mandoliin- Aivar
kitarr- Indrek
kontrabass- Jurgis


19 I'm Working on The Building 
3:23 trad.

soololaul- Indrek
laul- Robi, Tarmo, Aivar
kitarr- Robi
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


20 Orange Blossom Special Rong 
2:31 Erwin Rouse & Chubby Wise ; osa eestik. Gustav Ernesaks / Ellen Niit

laul- Robi, Tarmo, Aivar, Indrek
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


21 On sul ruumi Jeesusele 
  ( Have You Any Room For Jesus ) 
1:52 C.C.Williams 

kitarr- Robi
viiul- Tarmo
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


~ ~ ~

Lisalugu / Bonus Track : Meistri käe puudutus 
  ( Touch Of The Master's Hand ) 
* külaline (guest) - Ülo Niinemägi - jutustus (narrative) 
4:20 Myra Brooks Welch & James N.Miller; eestik. Indrek Vainu ja Valli Ojavere 

jutustus- Ülo
kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis


~ ~ ~

DVD Peamenüü taustaheli / DVD Main Menu music : Kuldsed kingad 
  ( Golden Slippers ) 
2:33 James A.Bland

kitarr- Robi
viiul- Tarmo
mandoliin- Aivar
dobro- Indrek
kontrabass- Jurgis_________________________________________________________

video kestvus: 73 min. (+ lisapala 4 min.)
heliplaadi kestvus: 77 min.
Koosseis / Personnel:

ROBIROHI

Robert "Robi" Kreutzwald - kitarr, banjo, tromboon, laul / guitar, banjo, trombone, vocals
Tarmo Vardja - viiul, laul / violin, vocals
Aivar Nurmik - mandoliin, banjo, laul / mandolin, banjo, vocals
Indrek Vainu - dobro, autoharp, kitarr, laul / dobro, autoharp, guitar, vocals
Jurgis Kazjava - kontrabass, laul / upright bass, vocals

Külalised / Guests

Lea Kangur - laul / vocals
Urho Meister - laul, kitarr / vocals, guitar
Ants Nuut - tromboon / trombone
Ülo Niinemägi - jutustus / narrative
Toode / Product:

DVD video
PAL 4:3
PCM stereo

salvestatud kontserdil
21. jaanuaril 2007
Tallinna Metodisti Kirikus

videosalvestus- EKTV
helisalvestus- BMK
helimiks- kontserdiheli
master- Arne Holm
fotod- videokaadrid
kujundus- Vainu

RobiRohiRecordings RRR4V & RRR4 © ® 2007


Web: http://www.robirohi.ee
Email: robirohi [at-symbol] hot.ee   NB: [at-symbol] = @